Florencia Ruiz (vo,g)
Tomohiro Yahiro (perc)
Natsuki Kido (g,vo)
Gaku Miyata (b,vo)

Flor&Sora

    ©2020 by KaiYa Project